Geen mondmasker bij extreem zware arbeid

Geen mondmasker bij extreem zware arbeid

De burgemeester heeft vandaag een bijkomende uitzondering toegevoegd aan het reglement op het dragen van een mondmasker. Wie extreem zware arbeid verricht, is op dat ogenblik vrijgesteld van de mondmaskerplicht. Niet alleen de politie zal trouwens toezicht houden op het dragen van de mondmaskers, ook de gemeenschapswacht-vaststeller kan overtreders een GAS-boete geven. Ondertussen kunnen sinds 1 augustus binnensporters weer trainen in de sporthallen. Maar ze kunnen geen gebruik maken van de kleedkamers en douches, alle sporters moeten dus toekomen én vertrekken in sportkleding. Het is aan de sportclubs om met hun leden daarover afspraken te maken.

59608