Gemeenteraad: over kleinkinderen en gedichten

Gemeenteraad: over kleinkinderen en gedichten

Lode Schops had een vreugdevolle mededeling, hij was vandaag voor het eerst opa geworden, van een gezonde kleindochter. De collega's kregen suikerbonen en de kersverse opa kreeg applaus, ja ook van de oppositie. En toen gebeurde het onvermijdelijke. 't Is gedichtendag en dus haalden de raadsleden hun poëtische hersenkronkels boven. Schepen Marleen Hoydonckx beet de spits af, in haar spoor gevolgd door CD&V raadslid Rita Vanhove. En ook schepen Peter Tielens deed er op zijn laatste gedichtendag als schepen een gedichtenschepje bovenop, maar het bestond slechts uit één woord: politiek.

Lode Schops moest enkele minuten waarnemend secretaris zijn, toen de gemeenteraad moest stemmen over de invulling van de gemeente- en OCMW-secretaris, door de gemeentesecretaris. De secretaris zelf moest als betrokken partij in het publiek moest plaatsnemen. Alleen Bruno Buyse (onafh) onthield zich op dit punt.38912