Henriette Triekels is overleden

Henriette Triekels is overleden

Henriette Triekels, echtgenote van wijlen René Gielis, is overleden op 20 november in Tienen. Ze was geboren op 6 juli 1927 in Beringen. De crematie gevolgd door het afscheid in de aula van Begrafenissen Beyne-Franken zullen door de uitzonderlijkeomstandigheden in besloten kring plaatsvinden. De urne zal thuis een plaats krijgen.


66685