Het verwachte spel rond de begroting

Het hoefde niet te verbazen dat de gemeenteraad donderdagavond vooral lang stilstond bij de begroting 2010. Daarin staan voor bijna 8,5 miljoen werkingskosten (€ 100.000 meer) en ruim 12,8 miljoen euro personeelskosten (zonder onderwijs), een stijging met €400.000. Daarnaast moeten opbrengsten komen uit de verkoop van gronden onder meer aan het gemeentehuis, op De Schacht, in Viversel, Boekt en de overdracht van het recyclagepark. Voor de investeringen - bijna 61 miljoen - wordt gerekend op ruim 22 miljoen euro overheidstoelagen, bij de belangrijkste staan de dorpskernherwaardering Viversel, wijkinfrastructuur in Boekt, de riolering in de Geenrijt, de bouw van jeugdlokalen in Bolderberg en de verbouwing van de werkplaats.
De meerderheidsfractieleiders Evert Cuppens (CD&V) en Eddy Vanheel (Open-VLD) hadden lof voor het begrotingswerk omdat er tegelijk wordt geïnvesteerd voor de bevolking en toch de kosten binnen de perken worden gehouden. Maar de oppositie sabelde de plannen genadeloos neer. Volgens Jos Dries (SP.a) is de financiële toestand slecht en is de bevolking daarvan de dupe, net als het gemeentepersoneel dat bij ziekte of andere langdurige afwezigheid niet meer vervangen wordt. Tony Beerten (Nieuw) had een lijstje klaar met beloofde maar afgevoerde projecten, en hij had becijferd hoe de bevolking alsmaar meer moet betalen, terwijl de gemeente een hele reeks extra-inkomsten niet opzij zette. Hij stelde vragen bij de noodzaak van de verbouwing van de bibliotheek. Van Jan Jans (Vlaams Belang) kreeg de meerderheid een dikke buis, de investeringen zijn voor hem minimaal, alles wordt verkocht en de dienstverlening aan de bevolking kan ondanks de beloften niet behouden blijven. De begroting werd goedgekeurd door de meerderheid, schepen Özer onthield zich, de oppositie stemde tegen.3973