Jachtwachter kweekte zelf illegaal fazanten

Jachtwachter kweekte zelf illegaal fazanten

Leden van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum hebben samen met het Agentschap voor Natuur en Bos en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 519 fazanten in beslag genomen in een jachtgebied in Wellen. Na een tip waren medewerkers op pad gegaan en ze troffen er een volière met fazanten aan. Merkwaardig genoeg was die van een beëdigd bijzonder veldwachter (een jachtwachter in dit geval). Die had geen kwekersvergunning, de dieren dienden duidelijk om later uit te zetten voor de jacht. Maar doordat er geen enkele controle is geweest op het eventuele gebruik van medicamenten moesten de vogels op bevel van het FAVV worden geëuthanaseerd. Er is een pv opgesteld en Vogelbescherming Vlaanderen stelt zich burgerlijke partij. De veldwachter wacht wellicht een correctioneel proces en mogelijk het verlies van zijn bevoegdheden. (Foto Vogelbescherming Vlaanderen)
2985