Kerkenherbestemming: volgende legislatuur

Kerkenherbestemming: volgende legislatuur

De gemeenteraad had vandaag wat meer punten te behandelen dan de voorbije maanden. De kerkfabriek van Bolderberg krijgt een investeringstoelage van 22.000 voor de vernieuwing van zijn torenklok die recent is moeten gebeuren. Bij die gelegenheid kaartte Herwig Hermans (N-VA)  de herbestemming van de kerken aan. In veel gemeenten zijn er al concrete initiatieven genomen, maar in Heusden-Zolder is er volgens hem nog geen vooruitgang geboekt sinds het kerkenbeleidsplan. Schepen Isabelle Thielemans (CD&V) antwoordde dat voor de kerk van Heusden bijvoorbeeld beslist is dat de parochie geen gebruik meer wil maken van het nieuwe gedeelte, maar dat de investering voor een herstemming naar de volgende legislatuur wordt overgeheveld. Voor de andere kerken is gekozen voor nevenbestemmingen, zonder te kiezen voor een radicale breuk. Herwig Hermans pleitte ervoor om die keuzes nog verder uit te werken zodat ook duidelijk wordt wat daarvan de financiële consequenties zijn. Eddy Pools (Vooruit) vulde aan dat de kerkraden er concreet mee bezig zijn om die plannen uit te werken. Hij gaf het voorbeeld van de kerk van Boekt waar toneel wordt gespeeld, lezingen gegeven, koffietafels gegeven en ze onderzoeken of er tentoonstellingen mogelijk zijn. Zolder laat concerten toe. Maar ook hij onderstreept dat op dit moment nog niet naar de concrete investeringen wordt gekeken. 77603