Kinderen zonder gordel in niet-verzekerde auto

Kinderen zonder gordel in niet-verzekerde auto

De start van de repressieve acties leverde al meteen enkele weinig fraaie resultaten op. In de schoolomgeving van De Schans stelde de verkeersdienst 4 overtredingen wegens het niet dragen van de gordel. De kinderen werden vervoerd in een niet-verzekerde wagen. De auto is in beslag genomen en getakeld. Een ouder die reed met de gsm in de hand krijgt een boete van € 110. Voorts zijn 3 jongeren-pv's en één proces-verbaal van waarschuwing opgesteld. 3 bestuurders negeerden het toegangsverbod aan de collegecampus in Berkenbos.22752