Klacht bij rechtbank over verloop verkiezingen

Klacht bij rechtbank over verloop verkiezingen

Er is een klacht ingediend over het verloop van de verkiezingen in Heusden-Zolder. Een bijzitter heeft bij de rechtbank een klacht ingediend over gebeurtenissen in één van de stemlokalen in Heusden. Bijna alle personen die in het lokaal de dienst uitmaakten, waren van Turkse origine en het Turks werd er geregeld als voertaal gebruikt. Er werd toegelaten dat meerdere personen samen in het stemhokje gingen, terwijl dat elders verboden was. Bovendien bleek volgens de klacht dat enkele van de bijzitters niet goed op de hoogte waren van de werking, onder meer met de volmachtenregeling. Daarnaast werd blijkbaar niet nauwkeurig gewerkt, want de twee registers stemden niet overeen met elkaar.43479