Klachten tegen Sevim Murat en Jan Jans

De rel van 3 februari rond de ladies night in het zwembad krijgt nog een staartje. Vlaams Belang raadslid Jan Jans heeft op 8 februari een klacht ingediend tegen Sevim Murat (Open-VLD) wegens overtreding van de deontologische code. Twee dagen later heeft Sevim Murat op haar beurt een klacht ingediend tegen Jan Jans. Jans vindt dat Murat artikel 4 heeft overtreden omdat zij in de cafetaria van de sporthal hem en een partijgenoot luidkeels heeft uitgescholden voor smeerlap en andere schunnigheden. Ze werden dus niet met respect bejegend. Anderzijds verwijt hij Sevim Murat de overtreding van artikel 6, namelijk dat ze bij haar optreden haar taak niet onbevooroordeeld en objectief heeft vervuld, maar door haar blinde haat ten opzichte van het Vlaams Belang en verstrengeling met de moslimgemeenschap het algemeen belang uit het oog heeft verloren: de openbaarheid en toegankelijkheid van gemeentegebouwen.”
 In haar klacht verwijt Sevim Murat op haar beurt Jan Jans de overtreding van artikel 4, namelijk dat ze hun eigen burgers op een onrespectvolle manier benaderd hebben. “Ze wisten vooraf heel goed dat er alleen vrouwen aanwezig waren en het vriendelijke verzoek om te vertrekken hebben ze in het belachelijke getrokken door te stellen dat ze als gemeenteraadsleden voor de veiligheid van de vrouwen in de tribune zaten.” Sevim Murat voelde zich ook bedreigd doordat Jan Jans haar zonder toestemming had gefilmd met zijn GSM. "Ze ging zo tekeer dat ik inderdaad mijn GSM heb bovengehaald, maar ik kan er niet eens mee filmen," zegt die laatste. In principe moet de centrale commissie op 4 april zich over de klachten buigen.7126