Kruispunt in Kapelstraat wordt heringericht

Kruispunt in Kapelstraat wordt heringericht

De buurtbewoners van de Schomstraat, Geenrijt en Kapelstraat hebben al enkele keren de onveiligheid van het kruispunt daar aangekaart bij de gemeente. Er zijn al enkele zware ongevallen gebeurd. Niet alleen is het daar drukker geworden, de snelheid ligt er ook hoog omdat velen - ten onrechte - denken dat ze in de Kapelstraat op een voorrangsweg rijden. Voor wie het kruispunt wil oversteken of er wil afdraaien, is de zichtbaarheid beperkt en er komen ook fietsers van en naar school voorbij. De mobiliteitscel heeft nu een oplossing uitgewerkt: er worden 4 'druppels' geplaatst op de 4 takken van het kruispunt. De Schomstraat wordt smaller met bakken en paaltjes. De politie gaat ook een snelheidsdisplay plaatsen. 't Is nog niet duidelijk wanneer de werken worden uitgevoerd. (foto's Gust Put)
15126