KWB heet voortaan Raak

KWB heet voortaan Raak

De KWB, sinds jaar en dag de grootste socio-culturele vereniging in Heusden-Zolder met actieve afdelingen in zowat elke parochie, verandert van naam. Voortaan heet de KWB 'Raak', zoals ook het ledentijdschrift al jaren heet. De naamsverandering is beslist op nationaal niveau. Bijna 80 jaar geleden werd de beweging opgericht als 'Katholieke WerkliedenBond'. Later werd dat veranderd in Kristelijke WerknemersBeweging om vervolgens gewoon over te gaan tot het drieletterwoord KWB. Maar volgens de nationale leiding is die naam niet meer van deze tijd en wil de organisatie geen breuklijnen maar raakvlakken. Overigens blijft de doelstelling hetzelfde: Mensen in de buurt bij elkaar brengen, en ervoor zorgen dat iedereen elkaar kent, over alle verschillen heen.81276