Laatste werkdag van commissaris Danny Wendelen

Laatste werkdag van commissaris Danny Wendelen

Commissaris Danny Wendelen heeft er zijn laatste werkdag opzitten bij de lokale politie in Heusden-Zolder. Pas op 1 september gaat hij officieel met pensioen, maar er ligt nog een aantal vakantiedagen te wachten. Danny Wendelen kwam in 1985 in  dienst bij de toenmalige gemeentepolitie in Heusden-Zolder. In die periode moesten politiemensen nog wonen in de gemeente waar ze werkten. Tussen 1986 en '89 volgde hij de officierenopleiding, waarna hij in '95 adjunct-commissaris werd na een examen en een tijdlang waarnemend korpschef. Dan kwam er de fusie tussen gemeentepolitie en rijkswachtbrigrade tot lokale politie. Daarin werd Danny Wendelen commissaris verantwoordelijk voor de verkeersdienst en de wijkdienst. Hij heeft altijd gestreefd naar een zo groot mogelijke betrokkenheid met gemeente (eerst verkeersraad, later mobiliteitscel) en de scholen. Er kwam ook een opvolging van klachten van buurtbewoners over bijvoorbeeld overdreven snelheid. Hij bracht ook de cijfers van verkeers- en snelheidscontroles via de media tot bij de bevolking. Ondertussen is de procedure voor de opvolging gestart, de bevoegdheden tussen de commissarissen zullen ook herschikt worden. (foto Marina Poelmans)
40565