Meer respect voor gehandicaptenparkings

Meer respect voor gehandicaptenparkings

De autobebestuurders in Heusden-Zolder tonen meer en meer respect voor de parkeerplaatsen voorbehouden aan mensen met een handicap. Dat blijkt uit de inventaris die de lokale politie heeft opgemaakt van de inspanningen rond die parkings. Vorig jaar heeft de politie 185 controles uitgevoerd. In 436 voertuigen, die op de parkings stonden, werd gekeken of ze een speciale parkeerkaart hadden. Terwijl in 2004 nog 79 overtredingen zijn vastgesteld, waren er dat vorig jaar nog 10. Bijkomend gaf de politie ook advies bij de inrichting van mindervalidenparkings. Zo waren er in 2001 22 zulke parkings, op dit moment is dat bijna vertienvoudigd tot 203. Daarnaast heeft de gemeente ook sensibiliseringsborden geplaatst tegen misbruiken. De politie is ook een onderzoek gestart naar het misbruik van speciale kaarten.2301