N-VA niet te spreken over onduidelijke begroting

N-VA niet te spreken over onduidelijke begroting

Aan de vooravond van de gemeenteraad waarop  de meerderheid de meerjarenbegroting voorlegt, klaagt oppositiepartij N-VA de totale onduidelijkheid aan. "Het gaat voor het gemeentebeleid om de belangrijkste gemeenteraad van de hele zes jaar. Normaal kan je in die dikke stapel papieren vrij gedetailleerd terugvinden wat de plannen van de gemeente zijn. Maar ditmaal zijn die details vervangen door een paar honderd bladzijden met allemaal nullen. “Sorry, maar het was niet meer doenbaar om dat allemaal in te vullen” was de uitleg van het gemeentebestuur bij de voorafgaande toelichting," aldus de N-VA. "Investeringen in gebouwen en zo zijn wel vastgelegd. Er gaat teveel geld en aandacht van de gemeentelijke top naar prestigieuze bouwprojecten i.p.v. een goed beleid rechtstreeks voor burgers en ondernemers. De mogelijkheden voor de burger en de oppositie om later op te volgen met welke middelen  het gemeentebestuur zijn plannen financiert, worden met al die niet ingevulde pagina's grotendeels weggenomen." De N-VA wil morgen meer duidelijkheid krijgen.


50056