Naar halftijdse parkeercontroles

Het ziet ernaar uit dat er binnenkort minder gecontroleerd wordt op het gebruik van de parkeermeters en parkeerschijven. Nu loopt er heel de dag een parkeerwachter van het bedrijf Parkeerbeheer rond in de blauwe zones van Heusden en Zolder en de betaalzone op de Cité. Maar er moet een nieuwe concessieovereenkomst worden gesloten en bij de bespreking daarvan laat het schepencollege uitschijnen dat het nog maar halftijds zou laten controleren. Dat zou immers goedkoper uitvallen. Alle tarieven blijven behouden, maar de prijs van een dagticket zou van 13 naar 10 euro gaan. In de nieuwe overeenkomst zou ook formeel worden opgenomen dat het bestuur controlevrije dagen of momenten kan opleggen, bijvoorbeeld tijdens begrafenissen of op kermismaandag. Vooral dat eerste heeft in het verleden voor veel ongenoegen gezorgd.6978