Nico De Baerdemaker nieuwe voorzitter OCLHZ

Nico De Baerdemaker nieuwe voorzitter OCLHZ

Nico De Baerdemaeker is de nieuwe voorzitter van de Ondernemersclub Lummen-Heusden-Zolder. De general manager van EPLAN Sofware & Services neemt de fakkel over van Willy Bellinkx (Mireille), die 11 jaar voorzitter was. In die periode is het ledenaantal verder gegroeid en het overleg met de gemeentebesturen versterkt en kwamen streekdossiers op de politieke agenda. Nico De Baerdemaeker wil daarop verder bouwen maar ook nieuwe accenten leggen: "Ik wil de relaties met beide gemeenten, maar ook met organisaties zoals De Scheepvaart en het Agentschap Wegen en Verkeer sterker aanhalen omdat zij zwaar wegen op dossiers die ons aanbelangen. Daarnaast moet OCLHZ meer visibiliteit krijgen met communicatie als sleutelwoord: we gaan onze leden breder informeren over onze actiepunten, overlegmomenten, verwezenlijkingen en activiteiten, en ons zo nog beter profileren als de spreekbuis voor de lokale ondernemers."21722