OCMW boekte 2,7 miljoen verlies

De gemeente heeft vorig jaar 2,76 miljoen euro overgemaakt aan het OCMW. Het OCMW boekte een exploitatieverlies van 2,7 miljoen, 7,5 % meer dan in 2010. Dat is een gevolg van de toename van de aflossingen en intrestlasten door de investeringen (bijvoorbeeld gebouwen kinderopvang, seniorenvoorzieningen, ...), de tweede pensioenpijler voor contractuelen kost meer, de lonen zijn geïndexeerd en er kwam het investeringsbudget bovenop van kleine courante investeringen. Daartegenover staat dat de tussenkomsten van de hogere overheid ook geïndexeerd worden en dat de grondverkoop geld heeft opgebracht.10942