Offerfeest: wachten op Europa

Offerfeest: wachten op Europa

Het ziet ernaar uit dat Europa een rol gaat spelen in het conflict dat gerezen is tussen Vlaams minister van dierenrechten Ben Weyts en de moslimgemeenschap in Vlaanderen. Zoals bekend wil Weyts het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren verbieden tijdens het Offerfeest en hij beroept zich daarvoor op de Europese regelgeving. De nationale, provinciale en lokale koepels van de moskeeverenigingen stapten daarop naar de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, want ze vonden dat het besluit van de minister de godsdienstvrijheid in het gedrang brengt en dus in strijd is met de Belgische Grondwet en de Grondrechten van de Europese Unie. De moslims voelen zich nu gesterkt door het standpunt van de rechtbank dat de tijdelijke slachtvloeren wel degelijk gelijkwaardige waarborgen bieden op het vlak van dierenwelzijn en volksgezondheid. De rechter vindt ook dat de minister zich eerder laat leiden door het oogmerk om de moslimgemeenschap te dwingen te zoeken naar alternatieven terwijl het volgens de rechtbank niet aan hem is om zich uit te spreken over de theologische juistheid van religieuze voorschriften. Hij verwijst ook naar Beringen en Genk waar vorig jaar de ombouw naar tijdelijke erkende slachthuizen veel geld heeft gekost aan de lokale gemeenschappen. De Brusselse rechter is echter niet bevoegd om de verordening waarop minister Weyts zich beroept zelf ongeldig te verklaren. Omdat alleen het Europees Hof van Justitie Europese Verordeningen kan toetsen aan de Grondrechten, heeft de rechter beslist een prejudiciële vraag te stellen aan het Europees Hof. Pas daarna zal hij een uitspraak doen. Het is niet duidelijk hoe lang het antwoord uit Europa op zich zal laten wachten.28133