Ook Berkenbos vierde gouden pater Frans

Ook Berkenbos vierde gouden pater Frans

Na de viering in Eversel, was het vandaag de beurt van de parochie Berkenbos om haar pastoor Frans Kusters te vieren voor zijn gouden priesterjubileum. Daarvoor was de (nochtans grote) kerk van Berkenbos stampvol gelopen. Aan het altaar werd de jubilaris geflankeerd door diaken Pitjoe Geybels, de overste van de Minderbroeders Daniël Derycke en diaken Raymond Luyten, de schoonbroer van pater Frans. Kinderen van de lagere school, de verenigingen, de kerkfabriek en het parochieteam boden de jubilerende priester geschenken aan. Nadien volgde een receptie in de ontvangsthal en de nieuwbouw van het college. (foto's Lode Beylemans)24692