Ook in 't Weyerke wordt alles weer aangepast

Ook in 't Weyerke wordt alles weer aangepast

Ook voor 't Weyerke is uiteraard weer een moeilijke periode aangebroken, zeker gezien de kwetsbaarheid van de zorggebruikers. Eén van de leefgroepen zit sinds een aantal dagen in quarantaine nadat er een uitbraak werd vastgesteld. De zorgcoördinator staat in contact met de families en de teamleden. De zorggebruikers worden goed opgevolgd en ondersteund door het team, de nursing, de instellingsarts en het crisisteam. Die uitbraak heeft er samen met de verschillende richtlijnen voor gezorgd dat in korte tijd de maatregelen al enkele keren moesten bijgesteld worden. Zo mogen ook de zorggebruikers nog 1 nauw contact hebben en 1 contact dat zich houdt aan de regels van social distancing. Het niet-nauwe contact mag om de 14 dagen veranderen. In een leefgroep die in quarantaine zit, is bezoek tijdelijk niet toegelaten. Het mondmasker is sowieso al maanden verplicht. De vrijwilligerswerking in de directe zorg is stilgelegd.  

Personeel

Ook voor het personeel verandert er uiteraard heel wat. Thuiswerk wordt daar waar mogelijk verplicht voor mensen in administratieve of ondersteunende functies, de cafetaria is gesloten, er wordt geïnvesteerd in terrasverwarming zodat de personeelsleden ook buiten kunnen pauzeren, niet dringende vergaderingen en vormingen zijn geannuleerd. De therapeuten zijn toegewezen aan telkens één leefgroep. Op die manier worden daar de teams versterkt. 

Lessen geleerd

Uiteraard hebben ze ook in 't Weyerke geleerd uit de eerste golf. Ze proberen er alles aan te doen om bezoek te blijven garanderen. Daarnaast stimuleren we personeelsleden die terug van thuis uit moeten werken om toch in verbinding te blijven met hun collega’s en de voorziening via een online ‘koffieklets’ of andere veilige alternatieven. Er wordt uiteraard ook aandacht besteed aan afleiding, troost en plezier voor de zorggebruikers. De halloweenaankleding van heel het terrein is daar alvast één voorbeeld van.


66462