Oplossing in de maak voor Havenstraat-Strabroekweg

Er is eindelijk een oplossing in de maak voor de ontsluiting van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum, een dierenartsenpraktijk en een tiental woningen in de Havenstraat en de Strabroekweg. Zoals bekend gaat het daar om servitudewegen, die bovendien deel uitmaken van het fietsroutenetwerk Limburgse Kempen. Maar die liggen er in een slechte toestand bij zodat het gemeentebestuur zou kunnen aansprakelijk gesteld worden als er auto's beschadigd raken of ongelukken gebeuren. Ook zijn er eigenaars die moeilijk doen over het gebruik van hun eigendom waarover de servitudewegen lopen. De weg moet degelijk verhard en verbreed worden en het tracé moet verlegd. Daarvoor zijn onteigeningen nodig. Ondertussen is daarover met 5 eigenaars een akkoord bereikt, het gaat om een 12-tal are die de gemeente koopt voor zowat 18.300 euro. De gemeenteraad zal die aankopen op 26 november goedkeuren. Een beperkt aantal eigenaars ligt nog dwars, maar als een akkoord uitblijft, zullen zij onteigend worden.3721