Personeel LBG Bakeries reageert verslagen

Personeel LBG Bakeries reageert verslagen

De werknemers bij LBG Bakeries reageren verslagen op het neerleggen van de boeken, ze vernamen het nieuws tijdens bijzondere ondernemingsraden. De vakbonden hadden deze stap ook niet verwacht, hoewel ze al een tijd wisten dat het niet goed ging met de bakkerijgroep. Vakbondssecretarissen drongen al een tijd bij de directie aan op meer duidelijkheid en op een beleidsplan, maar die zijn er nooit gekomen. In de loop van de dag geven de bonden het personeel meer uitleg over hetgeen er te gebeuren staat. Het is wachten op de aanstelling van een curator en de initiatieven die hij zal nemen. Ook blijft het afwachten of er nog kan gebakken worden, want niet alleen moet het personeel daarvoor werken, de leveranciers moeten ook grondstoffen willen leveren.23682