Provinciaal geld voor erfgoedparcours

Het provinciebestuur trekt een subsidie van 200.000 euro uit voor het initiatief van de gemeente om een grootscheeps erfgoedparcours aan te leggen langs de beschermde machines in het ophaalmachinegebouw van de vroegere koolmijn. Volgens gedeputeerde Igor Philtjens kadert de subsidie in de impulsen die de provincie wil geven aan lokale onderscheidende projecten binnen het Limburgs erfgoedbeleid. "In heel wat gevallen zijn subsidies een noodzakelijke hefboom om een erfgoedproject te kunnen realiseren." 
13542