Schoups is schuldig aan moord

De 8 mannen en 4 vrouwen van de Tongerse assisenjury hebben woensdag na twee uur beraadslaging Jos Schoups schuldig bevonden aan de moord op zijn vrouw Marina Bouts. De openbare aanklager had een bijkomende vraag laten stellen over de voorbedachtheid en ook antwoordde de jury positief op. Daarmee is de beschuldiging doodslag omgezet in moord. Nu volgt de strafvordering door het openbaar ministerie en het pleidooi van de verdediging. Daarna beraadt de jury zich samen met het hof over de straf. Dat arrest wordt in de loop van de avond verwacht.1081