SP.A en N-VA boos op schepen Yasin Gül

SP.A en N-VA boos op schepen Yasin Gül

Ook vanavond vergadert de gemeenteraad van Heusden-Zolder digitaal. Traditiegetrouw wordt die vergadering voorafgegaan door de OCMW-raad. Daar kaartte Herwig Hermans (N-VA) de informatiedoorstroming vanuit het Bijzonder Comité naar de OCMW-raad aan die volgens hem niet goed is. Hij had het over het over het plan van schepen en voorzitter van het Bijzonder Comité Yasin Gül  (onafh) om mensen die een bepaalde tijd een leefloon trekken voor een jury te laten verschijnen. Hij vond dat het eerst op de OCMW-raad had moeten besproken worden en anderzijds had hij vragen bij het wettelijk karakter van dat plan. Schepen Yasin Gül zei dat de jury voor de leefloontrekkers zal bestaan uit leden van het Bijzonder Comité en dat de zaak binnen het Comité was besproken, met afgevaardigden van alle partijen. "Onze maatschappelijk werkers doen hun best om die mensen te helpen, maar het plan is om die mensen die twee jaar leefloon trekken, uit te nodigen om samen een oplossing te zoeken hoe we hen verder kunnen helpen," aldus Yasin Gül. Herwig Hermans stelde voor om tegen de volgende OCMW-raad een nota uit te werken en er over te debatteren. De discussie tussen Gül en Hermans spitste zich toe over het feit of het al dan niet om een beleidswijziging gaat. Eddy Pools (SP.A) van zijn kant kon zich vinden in het feit dat mensen uitgenodigd worden na een lange tijd om te kijken of bijkomende maatregelen nodig zijn. Maar als SP.A-fractie vond hij dat de voorzitter van het Bijzonder Comité zich daarmee niet in de pers had mogen profileren en dat de gebruikte terminologie daarbij niet gepast was. 66714