Statie op zoek naar nieuwe trainer

Vierdeprovincialer Statie Zolder is voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. Clubbestuur en de huidige trainer Freddy Mathijs hebben in onderling overleg besloten om aan het eind van dit seizoen hun samenwerking stop te zetten. Na vijf jaar willen zowel de club als de trainer op zoek naar nieuwe wegen. Het is totaal nog niet duidelijk wie de sportieve leiding van Statie zal overnemen. Gegadigden mogen altijd contact opnemen met secretaris Marc Meurs, 0476-59 62 939778