Steun voor het zuiden (1): Bangui

Steun voor het zuiden (1): Bangui

Onlangs zette de gemeente op voordracht van de GROS (Gemeentelijke Raad voor OntwkkelingsSamenwerking) het licht op groen om ook in het komende jaar een reeks ontwikkelingsprojecten in het zuiden te steunen. Daar zitten enkele nieuwe tussen in vergelijking met de afgelopen tijd. We stellen ze u vandaag en de komende periode voor. Van bisschop Bert Vanbuel is geweten dat hij jaren actief was in Bangui in de Centraal Afrikaanse Republiek, ondertussen is hij met pensioen maar blijft hij in de weer voor zijn levenswerk. Met zijn steun slaagt de katholieke kerkgemeenschap er ondanks het geweld nog altijd in om alle jongeren een opleiding te geven. Maar het leerlingenaantal groeit snel waardoor er nood is aan nieuwe klaslokalen. De missiegroep Bert Vanbuel uit Boekt, allemaal leden van de familie Vanbuel, houdt jaarlijks een pannenkoekenslag en kan rekenen op een aantal vaste sponsors. http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=119749 27987