Steun voor het zuiden (4): Dakbhanga

Steun voor het zuiden (4): Dakbhanga

De vzw Dakbhanga met projectverantwoordelijke Rita Meynen steunt educatieve projecten in Dakbhanga, Moishkum en omstreken in Bangladesh. Daarmee wordt de strijd aangebonden met analfabetisme en dus ook kinderarbeid. Basisonderwijs is een eerste stap naar bewustwording en weerbaarheid. De schooltjes kwamen er 20 jaar geleden op vraag van de vaders, toen Rita vertrok werd de verantwoordelijkheid overgedragen aan de lokale bevolking. De vzw Dakbhanga ondersteunt het project financieel, organiseert jaarlijks een optreden en infomoment. Via de nieuwsbrief, de website en de facebook pagina van de vzw kom je meer te weten over het project.
28019