Tijdelijke oplossing voor Strabroekweg

Er is een tijdelijke oplossing bedongen voor de Strabroekweg in Ubbersel. Na tussenkomst van het gemeentebestuur is afgesproken dat de weg, op basis van de erfdienstbaarheid, open blijft tot een nieuwe toegangsweg is aangelegd richting dierenopvangcentrum en woningen in de buurt. Daarvoor lopen de procedures, de nieuwe weg komt er parallel met de Havenstraat, het stuk dat nu afgesloten is, achter de bomenrij door de huidige weilanden. Het struikgewas dat de doorgang in de Strabroekweg belemmerde, is de afgelopen dagen ook gesnoeid.2973