Tip van de bib: Ephameron

Tip van de bib: Ephameron

De medewerkers van de bib raden ons deze week 'Wij twee samen' van Ephameron aan. Het is een prachtige Graphic Novel met ingetogen kleuren en veel close ups. Niet toevallige opent vandaag in de bib de tentoonstelling met werk uit de graphic novel en geeft ze er om 19.30 uur een lezing over. 

Korte inhoud

Ephameron tekende en schreef een autobiografisch verslag over de manier waarop de ziekte van haar vader - primair progressieve afasie - zijn omgeving het afgelopen decennium raakte. In haar typerende collagestijl, waar geen lijn of kleurvlak verloren staat, vertelt de auteur een aangrijpend verhaal waarin woord en beeld elkaar aanvullen tot een caleidoscopisch geheel. Waar de visuele chaos soms tot verwarrende abstractie leidt, brengt de kwetsbare tekst je weer terug naar de melancholische herkenbaarheid van Ephameron. Een gelaagd beeldverhaal om te lezen, herlezen en herherlezen.


70769