Toetreding tot CIPAL is uitgesteld

De raad begon met een minuut stilte ter nagedachtenis van oud-schepen Leon Truyers die onlangs overleed. Annette Palmers (CD&V) vroeg meer uitleg bij het akkoord in verband met sporthal Bolderberg. Volgens schepen van sport Robin Stroobants is afgesproken dat indien de gemeente de sporthal niet langer zou uitbaten, de school van Bolderberg dan de voorkeur zou krijgen. Daarop volgden nog heel wat vragen en een technische discussie, maar iedereen zal de papieren kunnen inzien. Het ziet er hoe dan ook naar uit dat over de toekomst van de sporthal Bolderberg een compromis wordt gesloten, zonder dat een juridische strijd nodig is. De gemeente wil toetreden tot CIPAL, de organisatie de ICT-diensten verleent aan overheden. Veronique Bartels plaatste daar vraagtekens bij, want onder meer op de provincieraad had ze vernomen dat de financiële toestand van CIPAL vragen oproept. Sonja Claes (CD&V) en Ann Leyssens (N-VA) sloten zich daarbij aan, te meer omdat een gemeente mee verantwoordelijk is voor de schulden van een intercommunale. Schepen van financiën Peter Tielens gaf toe dat hij de financiële situatie van CIPAL niet had nagekeken, er werd nog even geaarzeld binnen de meerderheid nadat de oppositie had aangedrongen, maar het punt werd dan toch uitgesteld.16136