Twee keer prijs voor Grete Remen bij NSZ

Twee keer prijs voor Grete Remen bij NSZ

Grete Remen, Vlaams parlementslid voor N-VA en zaakvoerster van Damhert, heeft van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen twee 'bekroningen' gekregen ondernemingsgezind parlementslid. De afgelopen maanden mochten bij het NSZ voorstellen uit het Vlaams parlement ingediend worden, die het lot van ondernemers verbeteren. Uit de meer dan 100 voorstellen of realisaties selecteerde een professionele jury er 12. Die werden anoniem voorgelegd aan de 40.000 leden-ondernemers van het NSZ. Donderdagavond zijn in Brussel de laureaten bekendgemaakt.Het goud ging naar het decreet dat de hinderpremie die zelfstandigen krijgen bij openbare werken grondig hervormt en dat werd ingediend door Axel Ronse (N-VA) en mede ondertekend door partijgenoten Grete Remen en Andries Gryffroy. Het voorstel van Grete Remen om de familiale bedrijfsoverdracht te ondersteunen, kaapte de tweede plaats weg. De komende jaren worden ongeveer 30.000 ondernemingen overgelaten aan al dan niet de volgende generatie. En het is van belang dat die in Vlaanderen verankerd blijven.28801