Uitzicht Heusden-Centrum verandert langzaam

Uitzicht Heusden-Centrum verandert langzaam

We meldden al de bouwprojecten die op stapel staan of in uitvoering zijn in de Brugstraat, ook in de Guido Gezellelaan wordt gewerkt aan nieuwe appartementen. En ook de omgeving van het Koning Boudewijnplein kan de komende jaren deels van uitzicht veranderen. Zo loopt momenteel een aanvraag voor een omgevingsvergunning om op de plaats van het Havanacafé, het aangrenzende winkelpand en woning - hoek kapelstraat - een project met 7 appartementen te bouwen. Er was ook een aanvraag om op de hoek Kooidries-Noordberm - het braakliggend perceel langs De Wijnrank - een gebouw met 8 appartementen te zetten, maar die is in eerste instantie geweigerd.70995