Vandaag gezien

Vandaag gezien

Aan de school De Schans in de Kortstraat keek leerlinge Zelda Adibelli vanmiddag verbaasd op toen ze twee grote motvlinders opmerkte, die blijkbaar erg 'close' waren. Zelda trok er meteen mee naar juffrouw Ingrid die op een deskundige manier vaststelde dat de vlinders paringsgedrag vertoonden. De motten werden in een doos ondergebracht, kwestie van ze een beetje privacy te gunnen.2689