Veel schade door inbraak in hondenclub

Veel schade door inbraak in hondenclub

In het lokaal van de hondenclub op Helzold is weeral ingebroken. En opnieuw hebben de inbrekers veel schade aangericht. Ze waren langs de zijkant binnengedrongen. Daarmee blijven de verschillende clublokalen in en rond het Helzoldstadion beurtelings het mikpunt van dieven en vandalen. Bij een zaak in de Stationsstraat zijn onbekenden er dan weer vandoor gegaan met een sigarettenautomaat.19589