VeerenVer biedt logo, kine en binnenkort nog meer

VeerenVer biedt logo, kine en binnenkort nog meer

Vanavond is in de Kapelstraat 13 Veer & Ver geopend, dat is een nieuwe multidisciplinaire praktijk. Logopediste Karlien Coomans nam de bestaande praktijk Osteo+ over van An Carmans, heeft het gebouw heringericht en bouwt het nu uit tot een multidisciplinair centrum. Zelf zal Karlien zich toeleggen op logopedie, het begeleiden van mensen met communicatie- en spraakproblemen. Dat kan breed gaan,  mensen van alle leeftijden die moeite hebben met spraak, taal, stem, gehoor of slikken of net zo goed kinderen lees- of schrijfproblemen, of die struikelen over sommige rekenoefeningen. Daarnaast blijft in de praktijk uiteraard ook de kinesitherapie in de brede zin van het woord behouden. Daarvoor staan Jill Vandebrouck en Britt Vandebrouck garant. Het is de bedoeling om de multidisciplinaire praktijk nog verder uit te bouwen met disciplines als psychologie, ergotherapie, huiswerkbegeleiding, yoga… (foto Marina Poelmans)78645