Water tussen ouders en directie nog te diep

Water tussen ouders en directie nog te diep

Er is nog geen oplossing voor het conflict dat ontstaan is tussen een aantal ouders en het Sint-Franciscuscollege in verband met de verplichte aankoop van laptops door de leerlingen. De directie heeft de mistevreden ouders uitgenodigd om deze week nog rond de tafel te zitten. Op hun beurt willen de ouders alleen maar een overleg met een breed front van betrokken partijen zoals directie, schoolbestuur, leerkrachten, OCMW, kansarmoede-organisaties, ... Daar wil de directie dan weer niet op ingaan omdat volgens haar met alle betrokkenen al een open dialoog gevoerd is die geleid heeft tot het huidige project. Voor de verontruste ouders is een nieuwe werkgroep het beste alternatief, in afwachting gaan zij maandagochtend door met hun flyer- en petitie-actie aan de schoolpoort.45031