Weeral schorsing over verkoop Statiesport

Weeral schorsing over verkoop Statiesport

De N-VA vroeg ook de stemming over de verkoop van de terreinen van Statiesport. De partij wil bijvoorbeeld het gebied voorzien als bufferzone voor als de Noord-Zuidverbinding er komt. De opgelegde bouwverplichting, de interesse van een binnenspeeltuin en de onduidelijkheid voor buurtbewoners zijn voor haar ook elementen . Bruno Buyse vond dan weer dat een verkoop voor heel wat problemen zal zorgen, omdat er administratief veel niet in orde is, zoals het ontbreken van een rooilijnplan, een stedebouwkundige vergunning voor de omzetting van bufferzone in voetbalterrein, enz. Hij vroeg een verdaging van het dossier. Volgens Sonja Claes gaat het slechts om 87 are dagrecreatiegebied die uiteindelijk kan gebruikt worden, ze vroeg of die niet elders meer centraal kan geruild worden. Voor de rest zijn er volgens haar een reeks tegenstrijdigheden. Marc Swevers (Open VLD) had een probleem met de prijs die in het schattingsverslag naar voor is gekomen en de methode die daarbij gebruikt is. Zowel Swevers als Buyse vrezen dat het hier gaat om een 'prijs op bestelling' en dat de kandidaat-koper al gekend is. Ook Simonne Janssens-Vanoppen was blij dat tegen het dossier geageerd wordt. Zo stelde voor dat Anadol naar daar zou verhuizen, zo zijn die van hun terreinproblemen verlost. Schepen Schops reageerde dat de firma altijd correcte schattingen heeft geleverd en dat het om een instelprijs is. Er zijn volgens hem meerdere kandidaat-kopers ondertussen, waaronder inderdaad een binnenspeeltuin. Volgens de schepen is de omzetting van bufferzone in sportterrein ook correct gebeurd. Daarop werd de zitting andermaal  geschorst, deze keer op vraag van de meerderheid. Het wordt een processie van Echternach. UPDATE Na de schorsing stelde schepen Schops voor het punt uit te stellen tot volgende maand en tegelijk de reservatiezone uit de verkoop te lichten.
35361