Werkgroep verdedigt Mehmet Üstün bij ministers

Werkgroep verdedigt Mehmet Üstün bij ministers

Naar aanleiding van de intentie van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne om de erkenning van de moslimexecutieve in te trekken, heeft de Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog Heusden-Zolder opnieuw een open brief geschreven waarin de leden hun steun betuigen aan voorzitter Mehmet Üstün. De brief is gericht aan de minister van Justitie en ook aan premier De Croo en Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Somers, allen Open VLD. Ze uiten hun ontgoocheling over de verdachtmakingen aan het adres van Mehmet Üstün en het feit dat die blijkbaar meespelen in de vertrouwensbreuk en het conflict tussen de minister en de voorzitter van de executieve. De werkgroep spreekt zich niet uit over de grond van de zaak - de al dan niet erkenning van vertegenwoordigende organen van religieuze gemeenschappen in ons land - maar hoopt wel dat de principes van de rechtstaat, de grondwettelijke scheiding tussen Kerk en Staat en het  gelijkheidsbeginsel worden geëerbiedigd met respect en ruimte voor elke geloofsvorm. De brief geeft dan een opsomming van activiteiten, initiatieven en samenwerkingen waaruit het engagement en de rol als bruggenbouwer van Mehmet Üstün moeten blijken. Ze wijzen er ook op dat hij en zijn familie zwaar geleden hebben onder de situatie en onderlijnen nogmaals hun vertrouwen in hem.72286