Wielerpiste: beslissing komende weken of maanden

De komende weken of maanden zullen beslissend zijn voor de komst van een overdekte wielerbaan bij Circuit Zolder. Zoals bekend wordt er al lang aan het project gewerkt, maar recent is het nu ook ingediend als SALK-project. De komende weken wordt bekeken welke projecten in Limburg extra middelen krijgen in het kader van het strategisch actieplan dat de gevolgen van de sluiting van Ford moet bestrijden. Er zijn liefst 800 projecten ingediend, en één van de belangrijkste criteria bij de beoordeling is de werkgelegenheid. Als de wielerpiste niet als SALK-project wordt uitgekozen, laat de beslissing nog iets langer op zich wachten. Dan gaat het deel uitmaken van een globaal plan voor de Vlaamse topsportinfrastructuur en die knoop hakt minister Muyters pas in het najaar door. Het blijft in ieder geval de bedoeling dat Vlaanderen, Limburg en de privé-sector elk één derde zouden bijeenbrengen, zeg maar telkens zowat 6 miljoen euro.13456