Wordt Domherenhof een buurtplek?

Wordt Domherenhof een buurtplek?

Limburgs Landschap organiseerde vandaag in samenwerking met 't Weyerke een picknick op het grasplein in het Domherenhof gevolgd door een wandeling. Iedereen was daar welkom maar het was vooral de bedoeling om buurtbewoners bij elkaar te krijgen. Samen met de buurt willen de organisaties bekijken of er belangstelling bestaat om het Domherenpark een functie te geven als echte buurtplek met projecten rond voedsel en tuinieren. Daarbij wordt gedacht aan een wekelijkse buurtwinkel of buurtrestaurant. Maar evengoed kunnen lokalen door de buurt gebruikt worden of kan er organisch afval worden verzameld. Vandaag had het weer alvast de nodige sympathie voor het initiatief en verschillende aanwezigen toonden zich enthousiast. (foto's Tony Sempels)27950